Skála s.r.o. výrobce obalového materiálu: Home > Zákaznické centrum > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „VOP"), upravují základní práva a povinnosti účastníků obchodních závazkových vztahů mezi společností Skála s.r.o. (dále „provozovatel"), jako prodávajícím a jejími zákazníky, jako kupujícími (dále „Zákazník") při uzavírání obchodních smluv o prodeji zboží (dále jen „Smlouva") formou nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.skala-plast.cz (dále jen „e-shop“).
Pro vztahy výslovně neupravené Smlouvou a/nebo VOP se užije příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

 

II. Ceny

Provozovatel internetového obchodu Skála s.r.o. je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách www.skala-plast.cz jsou uváděny včetně DPH, kromě detailního náhledu položek, kde je navíc informativně uvedena i cena bez DPH.

 

III. Objednání zboží, zpracování objednávky.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s „VOP" tohoto e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ní doručeno potvrzení objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávka je považována za návrh na uzavření Smlouvy, jehož potvrzením provozovatelem vzniká nárok zákazníka na dodávku zboží v rozsahu potvrzení objednávky v určeném sortimentu, množství, jakosti a balení, a nárok provozovatele na úhradu ceny zboží.

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

 

IV. Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce či v případě osobního převzetí u prodávajícího, zboží zkontrolovat, zejména s ohledem na jeho úplnost a množství dle předaných dokladů (dodací list, faktura), a dále překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Při zjištění nedostatků je zákazník povinen postupovat dle článku VII těchto VOP.

 

V. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení zboží. Zboží může být vráceno pouze za podmínky, že není žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené, musí být nepoužité, kompletní a v originálním obalu. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele uvedenou na faktuře. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží (nevztahuje se na částku uhrazenou za přepravné) na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající si vyhrazuje právo toto zboží nepřijmout v případě, že jeho stav nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám.

Vrátit zboží v této 14dení lhůtě bez udání důvodu nelze v případě, že zboží bylo vyráběno nebo jinak upravováno na přání zákazníka (například potisk, návin apod.).

K vrácenému zboží je nutné přiložit průvodní dopis s dokladovou dokumentací. Pokud se jedná o vrácení zboží, které vyžaduje pro další prodej, nové zabalení výrobku má dodavatel právo účtovat odpovídající částku určenou výrobcem za nové zabalení výrobku.

 

VI. Záruka, odpovědnost za vady

Záruka za jakost:

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v rozsahu 6 – 12 měsíců dle typu dodávaného zboží.

Pro jednotlivé kategorie takto:

balicí stroje 12 měsíců nebo dle kupní smlouvy
obalové materiály, pokud není uvedeno jinak 12 měsíců
ruční strojky 6 měsíců
náhradní díly 6 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

VII. Storno objednávky

Zákazník je oprávněn již vystavenou objednávku stornovat, učiní-li tak kdykoliv před přijetím objednávky do systému Prodávajícího. O přijetí objednávky (označena "Přijata") je kupující informován prostřednictvím e-mailu. Na storno provedené po přijetí objednávky do systému již nebude brán prodávajícím zřetel. Storno objednávky lze provést pouze elektronickou formou zasláním emailu na prodej@skala-plast.cz

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za důvěrné.

Písemnosti si budou účastníci doručovat na adresu uvedenou ve Smlouvě. Nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

 

IX. Ochrana dat

V souladu se Zákonem o ochraně dat č. 101/2000 Sb., budou veškeré získané osobní údaje přísně zabezpečeny, nebudou poskytovány žádné 3. osobě a budou využívány pouze v komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem.

Vaše adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu Skála s.r.o. a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu www.skala-plast.cz.

Zaškrtnutím souhlasu s nákupním řádem, souhlasí subjekt s používáním jeho osobních údajů ve výše popsaném rozsahu.E-shop
Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek


pytle, sáčky, odpadní pytle, pytlíky, PVC pytle, zip sáčky, samolepící sáčky, rolo pytle, ploché pytle, zatahovací pytle, HDPE, HDPE pytle, pytle na suť, pytle do koše, pytle na trávu, pytle na odpad, paletizační pytle, igelitové pytle, odpadní pytle, recyklované pytle, prvojakostní pytle, pytle na brikety, pytle na pelety, potištěné pytle, pytle na zakázku, pytle autoklávovatelný, autoklávovatelný sáček, pytle na biologický odpad, hygienické sáčky, pytle smrštitelné, smrštitelné sáčky, folie, LDPE, bublinková folie, červenobílá páska, zabraňovací páska, folie na balení, smršťovací folie, balící folie, streč folie, streth folie, průtažná folie, granáty, samolepící folie, ochranná folie, plast, plasty, obalový materiál, balení výrobků, balení zboží, přířezy, plachtičky, Praha, Kolín, zakázková výroba, výrobce, výrobci, Skála s.r.o., Skála, PU pěna, silikony, akryláty, roundup, tmely, lepidla, dřevo, skládané dřevo, krbové dřevo, palivové dřevo, brikety, pelety, kancelářský papír, toaletní papír, lepící pásky, PVC páska, UV páska, pevnostní páska, stříbrná páska, páska na fasády, ochraná páska

Rychlý kontakt
Václav Skála 777 032 202
Pavel Skála 777 032 204
prodej@skala-plast.cz
Různé